Легенда: Наследие Драконов – бесплатная ролевая онлайн играOWH

WARUNKI KORZYSTANIA
Ostatnia aktualizacja: 27 kwiecień 2018 roku
Warunki niniejszego porozumienia (dalej – „Warunki korzystania” lub „Warunki”) regulują stosunki pomiędzy Tobą (dalej – „Ty”) i spółką „My.com B.V.” (dalej „My.com” lub „My”), powstałe wskutek korzystania przez Ciebie z gier My.com i towarzyszących serwisów, które łączą aplikacje dla urządzeń mobilnych i witryny internetowe pod brandem „My.com”. W niniejszym porozumieniu wyraz „My.com” oznacza spółkę „My.com B.V.” z siedzibą pod adresem: Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, Królestwo Niderlandów.

1. ZASADY OGÓLNE
1.1 Niniejsze Warunki korzystania są stosowane odnośnie korzystania ze wszystkich gier, aplikacji mobilnych, portalów gier, forum gier, czatów tematycznych gier i innych serwisów gier, publikowanych i/lub udostępnianych przez spółkę „My.com” na jakichkolwiek witrynach internetowych (w tym na my.com), platformach i/lub w sklepie aplikacji (które dalej ogólnie nazywane są „Serwisy gier”).

1.2 Korzystanie przez Ciebie z dowolnych Serwisów gier jest regulowane przez POROZUMIENIE Z UŻYTKOWNIKIEM  znajdującymi się w sieci Internet pod adresem: http://legal.my.com/pl/general/tos (który dalej są nazywane „Warunki ogólne), niniejszymi Warunkami korzystania, a także innymi porozumieniami i warunkami odnośnie określonych Serwisów gier (jeżeli takie istnieją).

1.3 Należy zaznaczyć, że Serwisy do gier mogą oferować usługi i oprogramowanie partnerów My.Com, korzystanie z których jest regulowane przez szczegółowe porozumienia z tymi partnerami My.Com.

1.4. Zasady korzystania przez Ciebie z Serwisów gier, które są przeznaczone dla urządzeń mobilnych i oferowane w katalogu gier My.com, są regulowane przez dokumenty, które znajdują się w stosownych sklepach aplikacji. Opis poszczególnych Serwisów gier w sklepach aplikacji może zawierać link do niniejszych Warunków korzystania, co oznacza, że korzystanie przez Ciebie z takich Serwisów gier jest regulowane przez niniejsze Warunki korzystania

Prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszych Warunków i dokumentów, zaznaczonych w pp. od 1.1 do 1.4.

1.5. Korzystanie przez Ciebie z Serwisów gier, rejestracja Dodatkowego konta w Serwisach gier, rozpoczęcie procesu gier w jakiejkolwiek grze, umieszczenie wiadomości w forum/czacie gry, a także pobranie jakiegokolwiek oprogramowania, oferowanego do pobrania na witrynie internetowej gry games.My.com lub na witrynie internetowej stosownej gry, stanowi potwierdzenie Twojej bezwarunkowej zgody z wymaganiami powyżej wskazanych dokumentów.

1.6. Rejestrując się w Serwisach do Gier Użytkownik potwierdza, że osiągnął wiek, potrzebny dla takiej rejestracji zgodnie z aktualnym ustawodawstwem i że on posiada wszelkie pozwolenia (na przykład rodzicielskie) potrzebne zgodnie z aktualnym ustawodawstwem, w tym te, które są potrzebne w celach przestrzegania ustawodawstwa o ochronie informacji, w przeciwnym wypadku rejestracja w Serwisach do Gier i jego używanie jest zabronione.

2. REJESTRACJA KONTA DODATKOWEGO

2.1. W niektórych przypadkach dla udziału w Serwisach gier będziesz musiał się najpierw założyć Dodatkowe konto (dalej – Dodatkowe konto) w uzupełnieniu do Twojego pierwotnego Konta, dostępnego po rejestracji na witrynie internetowej My.com (dalej – „Główne konto”). Żeby założyć Dodatkowe konto, musisz stosować się do wskazówek na stronie internetowej stosownych Serwisów gier, w tym będziesz musiał wypełnić obowiązkowe rubryki formularza rejestracyjnego, co także potwierdza Twoją pełną zgodę z Ogólnymi warunkami, niniejszymi Warunkami i innymi porozumieniami i zasadami w stosunku do każdego stosownego Serwisów gier, żeby otrzymać dostęp do którego tworzysz Dodatkowe konto. Dla należytej rejestracji musisz wypełnić wszystkie rubryki formularza, zaznaczone jako „obowiązkowe”. Wszystkie informacje - obowiązkowe i nieobowiązkowe -muszą być dokładne i wiarygodne.

2.2. Potwierdzimy otrzymanie Twojego wniosku na otwarcie Dodatkowego konta w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, podany przez Ciebie.

2.3. W ramach reguł gier pozostawiamy sobie prawo na ograniczenie Ciebie w ramach udziału w stosownych Serwisach gier z jednym Dodatkowym kontem („zakaz stosowania kilku kont”) nawet w Serwisach gier, gdzie dozwala Ci się tworzyć kilka kont, jakiekolwiek współdziałanie lub łączność pomiędzy nimi są zabronione („zakaz przekazania”). W szczególności, zabrania Ci się stosować takie Dodatkowe konta celem zapewnienia przewagi jednego z Twoich innych Dodatkowych kont. Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że naruszenie zakazu na stosowanie kilku kont i/lub zakazu na przekazania może wywołać natychmiastową blokadę Twojego Konta.

2.4. Zabrania Ci się przekazywać swoje Dodatkowe konto osobom trzecim.

2.5. Informację, którą podajesz przy tworzeniu Dodatkowego konta, wykorzystuje spółka „My.com” i/lub jej partnerzy/osoby afiliowane zgodnie ze standardowymi warunkami Polityki nieujawnienia informacji poufnej, która jest umieszczona przez spółkę „My.com” na stronie internetowej http://legal.my.com/pl/games/privacypolicy (dalej zwaną Polityką nieujawnienia informacji poufnej). Prosimy uwzględniać, że spółka „My.com” i jej osoby afiliowane mają prawo kombinować, łączyć i porównywać informację, którą udzielasz przy tworzeniu Kont dla różnych serwisów gier i innych serwisów spółki „My.com”.

2.6. Zabrania się rozprzestrzenienia informacji, wykorzystywać lub umyślnie otrzymywać informację, która daje dostęp do Głównych Kont Użytkowników/Dodatkowych Kont Innych Użytkowników innych użytkowników w jakikolwiek sposób. Oprócz tego zabrania się udostępniać swoje dane rejestracyjne (login i hasło) innym użytkownikom. Jeżeli Państwo otrzymaliście informację, wymienioną w tym podpunkcie, zabrania się używać taką informację dla wejścia do Głównych Kont Użytkowników/Dodatkowych Kont Innych Użytkowników.

3. OGRANICZONA LICENCJA
3.1. Serwisy gier są wykorzystywane zgodnie z warunkami i porozumieniami, które są podane na stronach internetowych/witrynach internetowych, poświęconych odpowiednim serwisom gier (które dalej nazywane są „Warunki szczególne”). Jeżeli Warunków szczególnych, regulujących wykorzystanie gry, brak, stosowane są zapisy niniejszych Warunków wykorzystania.

3.2 Od chwili rejestracji Konta głównego i/lub Dodatkowego konta i/lub pobrania określonych komponentów Serwisów gier w zależności od tego, jakie z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej, spółka „My.com” udziela Ci nieekskluzywną licencję ograniczoną, która nie może być przekazana stronom trzecim, na korzystanie z Serwisów gier, łącznie z ich następnymi zmianami i ulepszeniami (jeżeli są) dla własnych celów niekomercyjnych w drodze otrzymania dostępu do Serwisów gier  publikowanych przez spółkę My.com, a także w drodze ich pobrania i instalacji klientu Serwisów gier (jeżeli jest).

3.3 Przestrzegając zapisów niniejszych Warunków korzystania masz prawo:

brać udział w procesie gry, tworzyć postacie w grze (w zależności od Serwisu gier), nabywać walutę gry, wymieniać walutę gry na wartościowe przedmioty gry i subskrybować  Serwisy gier;
odtwarzać klient Serwisu gier w pamięci Twojego urządzenia poprzez jego pobrania i instalacji na Twoim urządzeniu celem uczestniczenia w Serwisach gier.
3.4 Zabrania Ci się:

modyfikować, adaptować, dekompilować, dezasemblować, zmieniać Serwisy gier lub ich komponenty;
rozprzestrzeniać klient Serwisu gier lub jego kopie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych tak w drodze rozprzestrzenienia zawierającego go nośnika fizycznego, jak i w drodze rozmieszczenia go w sieci Internet dla pobrania przez określone osoby lub szeroką publiczność;
wykonywać tłumaczenie Serwisów gier na inne języki i tworzyć dowolne dzieła na podstawie Serwisów gier;
rozpowszechniać jakiekolwiek elementy Serwisów gier, ich kopie lub zrzuty ekranu (screenshoty) w celach komercyjnych;
próbować ominąć stosowane w Serwisach gier środki bezpieczeństwa, w tym blokadę dostępu wg IP-adresu;
próbować otrzymać walutę gier i/lub kosztowne przedmioty gier oszustwem lub w inny sposób, nie przewidziany przez zwyczajny proces gier i warunki kupna waluty gier i jej wymiany na kosztowne przedmioty gier;
rozprzestrzeniać walutę gier i/lub kosztowne przedmioty gier w celach komercyjnych lub nie komercyjnych poza procesem gry, przekazywać prawo na wykorzystanie Serwisów gier stronom trzecim gier w celach komercyjnych lub nie komercyjnych, w tym poprzez przekazanie postaci gry lub loginu i hasła, wymaganych dla otrzymania dostępu do Głównego konta i/lub Dodatkowego konta;
korzystać z Serwisów gier w inny sposób, niż przewidziany w niniejszych Warunkach i wychodzących za ramy zwyczajnego procesu gry.
3.5 Wszystkie prawa, udzielenie których dla Ciebie nie jest wprost omówione w niniejszych Warunkach, pozostają w posiadaniu spółki „My.com.

4. STOSOWANIE WALUTY DO GIER. NABYCIE KOSZTOWNYCH PRZEDMIOTÓW DO GIER
4.1 Na życzenie masz prawo nabywać oferowaną w grze walutę (walutę do gry), którą masz prawo wykorzystać wyłącznie na warunkach, przedstawionych poniżej. Wynagrodzenie, które musi być zapłacone za walutę do gry, nie podlega zwrotowi.

4.2 Chociaż Waluta do gry posiada cenę w chwili kupna, ona nie ma wartości w postaci pieniężnej i nie podlega ocenie w odpowiedniku pieniężnym, nie będąc środkiem płatniczym, i służy wyłącznie do tego, aby mogliście wymieniać ją na kosztowne używane przedmioty do gier. Waluta do gier nie podlega wymianie na gotówkę i inne przedmioty kosztowne oprócz kosztownych przedmiotów do gier w ramach zwyczajnego procesu gry, nawet jeżeli nie korzystałeś z niej, kiedy miałeś odpowiednie możliwości.

4.3 Nabywasz walutę do gry w drodze wniesienia opłaty za odpowiednią sumę waluty do gry, stosując jeden ze sposobów opłaty, przewidzianych dla stosownych Serwisów gry/dostępnych na odpowiedniej witrynie internetowej Serwisów gier. Zaliczenie waluty do gry na Twoje konto w grze odbywa się w możliwie najkrótszy termin, jednak w związku z okolicznościami, które nie zależą od spółki „My.com”, są możliwe opóźnienia w udzieleniu informacji płatniczej o Twoich płatnościach. Prosimy pamiętać, że My.com nie będzie zaliczać walutę do gier na Twoje  wewnętrzne konto do gry dopóki My.com nie otrzyma potwierdzenia o otrzymaniu Twojej płatności. Jeżeli waluta do gry nie została zaliczona na Twoje konto w ciągu 24 godzin od chwili opłaty, prosimy skontaktować z naszą służbą wsparcia klientów – suport.games.com. Chwilą zaliczenia waluty do gry i udzielenia praw na jej wykorzystanie w Serwisach gier w przewidziany sposób jest chwila odzwierciedlenia na Twoim wewnętrznym koncie w grze, który otwiera się na Twoim koncie w grze, które otwiera się w odpowiednich Serwisach gier, zaliczenia środków pieniężnych na konto spółki „My.com”.

4.4. Możesz wymieniać walutę do gry na kosztowne przedmioty gier, dostępne w określonym momencie. W taki sposób potwierdzasz, że to jest jedyna operacja, którą możesz wykonywać z wykorzystaniem waluty do gier.

4.5 Kupujesz i wymieniasz walutę do gry na kosztowne przedmioty do gry na własne ryzyko. Spółka „My.com” nie gwarantuje, że (i) kosztowne przedmioty do gry, które zamierzasz nabyć, będą dostępne w chwili zaliczenia waluty do gry na Twoje wewnętrzne konto w grze, (ii) możesz wykorzystać kosztowne przedmioty do gry w ciągu nieokreślonego lub pożądanego okresu, (iii) możesz wymieniać walutę do gry na określone lub jakiekolwiek inne przedmioty do gry w ciągu nieokreślonego lub pożądanego okresu, (iv) charakterystyki wykorzystania kosztownych przedmiotów do gry pozostaną niezmienne w ciągu całego okresu pracy Serwisów gier lub będą odpowiadać Twoim oczekiwaniom lub poglądów.

4.6 Nabywając walutę do gry i wymieniając ją na kosztowne przedmioty do gry, masz świadomość tego, że (i) Twój dostęp do Serwisów gier może być przerwany zgodnie z niniejszymi Warunkami i/lub (ii) Serwisy do gier mogą przestać istnieć w każdej chwili z jakiejkolwiek przyczyny, i to nie da Ci podstawy żądać od spółki „My.com” zwrotu wynagrodzenia, które zapłaciłeś za walutę do gry.

4.7 Chwilą udzielenia kosztownych przedmiotów do gier jest chwila zaliczenia waluty do gier i jej odzwierciedlenie na wewnętrznym koncie gry.

4.8 Zabrania Ci się sublicencjonowania, sprzedaży lub próby sprzedać kosztowne przedmioty do gry za pieniądze lub wymieniać kosztownych przedmiotów do gier za jakiekolwiek wsteczne zaspokojenie poza Serwisami gier. Jakiekolwiek przekazanie lub próba przekazania są zabronione, są nieważne i może skutkować przerwaniem Twojego Dodatkowego konta ilub Twojego dostępu do Serwisów gier.

5. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ
5.1 Stosując Serwisy gier zgadzasz się na przestrzeganie Zasad zachowania się.

(A) Ogólne warunki wirtualnych kontaktów z innymi użytkownikami na forum gier i w czatach gier

Przy umieszczeniu jakichkolwiek materiałów, danych, komentarzy, wiadomości, informacji, a także odnośników do nich (niej) (które w niniejszym rozdziale dalej są nazywane „Kontent”) na forum, czatach, innych przestrzeniach wirtualnych, przeznaczonych do obcowania się zobowiązujesz się:

nie przekazywać i nie publikować Kontent o treści erotycznej lub pornograficznej;
nie przekazywać i nie publikować Kontent, który, zdaniem spółki „My.com”, jest obrażający dla innych użytkowników i może wyrządzić szkodę renomie biznesowej trzecich stron albo wyrządzić im szkodę moralną;
nie przekazywać i nie publikować nielegalny, szkodliwy, niebezpieczny lub obraźliwy Kontent, a także Kontent, który zawiera informację, dyskryminującą innych osób ze względu na płeć, rasę, narodowość, religie, ze względu na orientację seksualną lub z innych względów,
nie przekazywać i nie publikować Kontent, bezpośrednim celem którego jest reklama lub przyciągnięcie uwagi do towarów i usług;
nie przekazywać i nie publikować Kontent, który zawiera prywatną lub poufną informację dowolnych osób;
nie stosować „robotów” i inne technologie automatyzowane celem zbioru informacji o użytkownikach;
nie niepokoić, nie grozić innym użytkownikom, nie prześladować ich i nie wprowadzać w zamieszanie, nie stresować innych użytkowników, nie zmuszać do obcowania, nie udzielać uwagi i w dowolny inny sposób nie stwarzać niekomfortowe warunki dla innych użytkowników.
(B) Warunki wyboru imienia postaci gry, nazwy klanu, grupy, imienia użytkownika na forum gry

Użytkownikom zabrania się stosować następujące nazwy jako imienia postaci gry, nazwy klanu, grupy, imienia użytkownika na forum gry:

obraźliwe lub grubiańskie nazwy, przyczyniające się do pobudzenia niezgody pomiędzy narodowościami i dyskryminacji, słowa i wyrazy, zawierające przekleństwa lub leksykę nie normatywną w jakichkolwiek językach i napisane literami dowolnego alfabetu;
nazwy własne i inne słowa i wyrazy, które wykorzystują się w religiach i kultach i mogą obrazić uczucia wierzących (używanie w nazwach klanów i grup takich ogólnych religijnych pojęć (za wyjątkiem nazw własnych) jak „raj”, „piekło”, „anioł”, „diabeł”, „woodoo” itd. nie jest zabronione). Na przykład nazwy klanów lub grup w rodzaju „Załoga diabła” lub „Lalki woodoo” nie przeczą niniejszym Warunkom);
nazwy postaci historycznych i polityków;
słowa i wyrazy, które bezpośrednio lub pośrednio są związane z narkotykami, metodami ich produkcji, spożycia i nabycia;
słowa i wyrazy, które mogą mylić innych użytkowników, sugerując, że użytkownik, zarejestrowany pod takim imieniem, jest przedstawicielem spółki „My.com”, jest z nią bezpośrednio lub pośrednio związany lub posiada jakiekolwiek prawa na administrowanie Serwisami gier;
niewymawialne zestawienie liter;
słowa i wyrazy, które zawierają reklamę towarów i usług, w tym nazwy domen i znaki towarowe;
słowa i wyrazy, które naruszają prawa stron trzecich (w tym prawa własności intelektualnej) lub wymogi obowiązującego prawa.
(C) Warunki Serwisów gier

Warunki Serwisów gier, które określają tryb uczestnictwa w procesie gry, współdziałania z komputerem (PvE (Player versus Environment — Gracz i otoczenie)) lub z realnymi graczami (PvP (Player versus Player — Gracz i gracz)), mogą być ustalone dla każdego konkretnego Serwisu gier na stronie, poświęconej odpowiedniemu Serwisowi gier.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA
Jeżeli Warunki Serwisów gier nie stanowią inaczej, spółka „My.com” ma prawo zastosować w stosunku do Ciebie w przypadku naruszenia niniejszych Warunków i/lub Warunków Serwisów gier sankcje następujących rodzajów w zależności od tego, jak poważne jest wykroczenie, dokonane przez Ciebie w ramach procesu gry i w stosunku do innych użytkowników:
  • wysłanie uprzedzenia w dowolnej formie, w tym pocztą elektroniczną;
  • wstrzymanie dostępu do Serwisów gier na określony lub nieokreślony czas;
  • ograniczenie możliwości korzystania z czatów gier i forum na określony lub nieokreślony czas;
  • częściowe ograniczenie funkcjonalności gry lub możliwości postaci gry na określony lub nieokreślony czas;
  • przymusowa zmiana nazwy postaci gry, społeczności użytkowników lub obiektu gry;
  • konfiskata waluty do gry i/lub kosztowności do gry; ograniczenie, wstrzymanie lub przerwanie dostępu do Twojej postaci do gry lub Dodatkowego konta;
  • zmiana wskaźników osiągnięć i parametrów rozwoju Twojej postaci gry;
usunięcie postaci gry lub Dodatkowego konta bez możliwości odtworzenia.

7. REZYGNACJA Z GWARANCJI
JEŻELI INNE NIE JEST PRZEWIDZIANE PRZEZ SPECJALNE POROZUMIENIE, KTÓRE REGULUJE WYKORZYSTANIE KONKRETNEGO SERWISU GRY, SERWISY GRY DZIAŁAJĄ WEDŁUG ZASADY „JAK JEST”, TO ZNACZY BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI JAKOŚCI LUB SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK OCZYWISTYCH LUB DOMYŚLNYCH CELÓW W MAKSYMALNYM ZAKRESIE, DOZWOLONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO, SPÓŁKA „MY.COM” NINIEJSZYM REZYGNUJE Z JAKICHKOLWIEK BEZPOŚREDNICH LUB DOMYŚLNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE TEGO, ŻE DZIAŁANIE SERWISÓW GIER BĘDZIE CIĄGŁE LUB BEZ OMYŁKOWE, BĘDZIE ODPOWIADAĆ INDYWIDUALNYM WYOBRAŻENIOM I OCZEKIWANIOM UŻYTKOWNIKÓW. W TEN SPOSÓB SPÓŁKA „MY.COM” ZOBOWIĄZUJE SIĘ PODJĘĆ WSZELKIE UZASADNIONO NIEZBĘDNE I KOMERCYJNIE UZASADNIONE DZIAŁANIA, ŻEBY ZAPEWNIĆ SPRAWNOŚĆ SERWISÓW GIER SPÓŁKI „MY.COM”. SPÓŁKA „MY.COM” MA PRAWO (I TO JEST OBOWIĄZKOWYM WARUNKIEM WASZEGO KORZYSTANIA Z SERWISÓW GIER SPÓŁKI „MY.COM”) W DOWOLNEJ CHWILI ZAWIESIĆ LUB PRZERWAĆ FUNKCJONOWANIE I/LUB DOSTĘP DO SERWISÓW GRY SPÓŁKI „MY.COMDLA WSZYSTKICH LUB NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. W MAKSYMALNYCH ZAKRESACH, DOZWOLONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SPÓŁKA „MY.COM” REZYGNUJE Z BESPOŚREDNICH LUB DOMYŚLNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE DOKŁADNOŚCI, RELEWANTNOŚCI, NIESZKODLIWOŚCI, BRAKU WIRUSÓW, BEZBŁĘDNOŚCI I PRAWOMOCNOŚCI I/LUB WIAROGODNOŚCI INFORMACJI, DANYCH, MATERIAŁÓW, A TAKŻE GIER, OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ „MY.COM” LUB INNYCH UŻYTKOWNIKÓW SPÓŁKI „MY.COM”. SPÓŁKA „MY.COM” NIE GARANTUJE, ŻE CHARAKTERYSTYKI TWOJEGO PERSONALNEGO KOMPUTERA LUB INNEGO URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z SERWISÓW GIER SPÓŁKI „MY.COM”. PROSIMY WSTĘPNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYMAGANIAMI SYSTEMOWYMI DLA TWOJEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, KTÓRE SĄ PODANE W KONKRETNYCH SERWISACH GIER.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W MAKSYMALNYCH ZAKRESACH, DOZWOLONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SPÓŁKA „MY.COM” NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BESPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE KOSZTY, STRACONĄ KORZYŚĆ, STRATĘ I/LUB ZNISZCZENIE DANYCH, STRATĘ/ZAWIESZENIE/PRZERWANIE DOSTĘPU DO TWOJEGO DODATKOWEGO KONTA W GRZE, STRATĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA OSIĄGNIĘĆ W GRACH LUB POSTĘPÓW, STRATĘ/ZNISZCZENIE/ZMIANĘ INFORMACJI, ROZMIESZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA FORUM LUB CZATACH GRY. W KAŻDYM RAZIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI „MY.COM” JEST OGRANICZONA WOBEC CIEBIE WIELKOŚCIĄ KOMPENSACJI STRATY FAKTYCZNEJ, KTÓRA NIE PRZEKRACZA 100.00 EURO. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PRZESŁUGUJE CI KOMPENSATA ZA STRACONĄ KORZYŚĆ. SPÓŁKA „MY.COM” NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BESPOŚREDNIE LUB POSREDNIE STRATY, PONIESIONE TOBĄ LUB TRZECIMI STRONAMI W WYNIKU: (A) KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISÓW I/LUB GIER SPÓŁKI „MY.COM”, (B) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU OSÓB TRZECICH DO OSOBOWEJ INFORMACJI UŻYTKOWNIKA, W TYM DODATKOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA, TWOJEGO INTRAKONTA W GRZE I (C) DEKLARACJI LUB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB TRZECICH W GRZE, NA FORUM, W CZATACH GRY, W KOMENTARZACH NA WITRYNIE INTERNETOWEJ GAMES.MY.COM. SPÓŁKA „MY.COM” NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA W WYKONANIU I NIEWYKONANIE (SWOICH OBOWIĄZKÓW) W WYNIKU DZIAŁANIA OKOLICZNOŚCI POZOSTAJĄCY POZA ROZSĄDNĄ KONTROLĄ MY.COM, W TYM DOWOLNE NIEWYKONANIE SWOICH OBOWIZKÓW W RAMACH NINIEJSZY WARUNKÓW W ZWIĄZKU Z NIEPRZEWIDALNYMI OKOLICZNOŚCIAMI LUB Z PRZYCZYN, NIE ZALEŻĄCYCH OD SPÓŁKI „MY.COM”, TAKICH JAK KLĘSKI ŻYWIOŁOWE, WOJNY, TERORYZM, BUNTY, EMBARGO, DZIAŁANIA CYWILNYCH LUB WOJSKOWYCH ORGANÓW WŁADZY, POŻARY, POWODZIE, WYPADKI, NARUSZENIA PRACY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ, STRAJKI, BRAK MOCY TRANSPORTOWYCH, PALIWA, ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH IPRACOWNICZYCH, A TAKŻE MATERIAŁÓW.

9. OCHRONA DANYCH I INFORMACJI
9.1 Udzielasz informacji przy tworzeniu Dodatkowego konta, a także jakąkolwiek inną informację, która rozmieszcza się na witrynach internetowych do gier spółki „My.com”, na własne ryzyko. Chociaż spółka „My.com” robi wszystko, żeby zapewnić poufność takich danych, nie podlegających ujawnieniu szerokiej publiczności, należy rozumieć, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe i można je ominąć.

9.2 Ponosisz całą odpowiedzialność za ochronę Twojego loginu i hasła, które są potrzebne dla otrzymania dostępu do Dodatkowego konta. Wszystkie działania, które podejmujesz w ramach Twojego Konta, uważają się za dokonane przez Ciebie, jeżeli nie powiadomisz spółkę „My.com” o utracie Twojego loginu i hasła do Dodatkowego konta lub o innych przypadkach straty kontroli nad Dodatkowym kontem i Twoje Dodatkowe konto nie będzie przedwcześnie zablokowane.

9.3 Spółka „My.com” nie może kontrolować działania innych użytkowników, którym chcesz przedstawić swój profil i swoją informację. W taki sposób Spółka „My.com” nie może gwarantować, że jakikolwiek Konto, który Ty rozmieszczasz w ramach Serwisów gier, nie będzie dostępne dla osób nieupoważnionych.

9.4 Spółka „My.com” nie ponosi odpowiedzialności za działania, dokonywane przy omijaniu środków bezpieczeństwa, które są podejmowane na witrynach internetowych gier spółki „My.com” i w Grach.

9.5 Rozumiesz i potwierdzasz, że nawet po usunięciu przekazanych/stworzonych przez Ciebie danych i kontenta, te dane lub kontent mogą pozostawać widoczne w pamięci podręcznej lub w archiwum internetowym, a także w wynikach wyszukiwania, które wykonują wyszukiwarki, i mogą być dostępne dla innych osób, jeżeli inni użytkownicy skopiowali i zapisali Twoje dane lub kontent.

9.6 Niniejszym potwierdzasz, że wszystkie komentarze, wiadomości, informacje, dane, kontent, które rozmieszczasz w ramach Serwisów gier mogą być dostępne dla obejrzenia i kopiowania przez strony trzecie. Ponosisz odpowiedzialność za teksty, pliki, obrazy, zdjęcia, pliki wideo, dźwięki, utwory muzyczne, działa, chronione prawem autorskim, a także inne materiały i informację, które umieszczasz i publikujesz w sieci (dalej zwane „Publikowana informacja”), dostępu do których Ty udzielasz w ramach Serwisów gier i którymi wymieniasz się z innymi użytkownikami. Nie zmieniamy treść tych informacji zgodnie z wymaganiami i nie akceptujemy ją. Nie kontrolujemy informację, którą użytkownicy rozmieszczają na Serwisach gier. Nie sprawdzamy treść takiej informacji przed jej publikacją. Jeżeli dowiadujemy się o nielegalności treści takiej informacji, niezwłocznie je usuwamy. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za treść takiej informacji a także za jej dokładność, pełność i wiarygodność.

10. INNE WARUNKI
10.1 Spółka „My.com” pozostawia sobie prawo na cesję swoich praw i obowiązków, powstających na podstawie niniejszych Warunków osobom trzecim według własnego uznania, zawiadamiając Ciebie w drodze publikacji nowej redakcji niniejszych Warunków. Twoje prawa i obowiązki, powstałe na podstawie niniejszych Warunków, uważają się za przekazane cesjonariuszowi spółki „My.com” w chwili przekazania stosownego powiadomienia.

10.2 Twoje prawo i obowiązki są indywidualnymi i nie podlegają cesji.

10.3 Spółka „My.com” może w każdej chwili według własnego uznania bez dodatkowego powiadomienia Ciebie zmieniać funkcjonalność i kontent Serwisów gier.

10.4 Jakiekolwiek pretensje w stosunku do spółki „My.com”, powstałe w związku z korzystaniem z Serwisów gier, są zgłaszane w ciągu jednego roku od chwili, kiedy dowiedziałeś się o naruszeniu Twoich praw, zgłoszenie pretensji w inny sposóbjest zabronione.

10.5 Celem podniesienia jakości świadczonych usług spółka „My.com” pozostawia sobie prawo na automatyczną aktualizację i zmianę gier (bez dodatkowych zapytań o Twoją zgodę). Celem zapewnienia skuteczności takich aktualizacji i zmian, a także rozszerzenia możliwości korzystania z gier niniejszym wyrażasz swoją zgodę na realizację automatycznych aktualizacji i zmian.

10.6 Niniejszym potwierdzasz, że wszystkie prawa własności intelektualnej na serwisy gier należą do spółki „My.com” i jej licencjodawcom.

10.7 Spółka „My.com” pozostawia sobie prawo w każdej chwili, nie powiadamiając Ciebie i nie podając przyczyn, zawiesić dostęp do Serwisów gier i możliwość korzystania z nich nie płacąc Ci jakiejkolwiek kompensaty kosztów, strat lub wynagrodzenia, w tym w przypadku jakiegokolwiek, w tym pojedynczego naruszenia niniejszych Warunków, Warunków korzystania z Serwisów gier lub innych stosowanych warunków i porozumień.

10.8 Obie strony posiadają prawo na natychmiastowe rozwiązanie niniejszych Warunków korzystania w każdej chwili. Podanie przyczyn w przypadku zwyczajnego rozwiązania nie jest obowiązkowe. Między innymi mamy prawo na rozwiązanie niniejszych Warunków z Tobą, jeżeli naruszasz prawo lub niniejsze Warunki korzystania, Zasad zachowania się, określone zasady korzystania z Serwisów gier, albo jeżeli nie używasz Swojego Dodatkowego konta/Serwisów gier w ciągu czterech tygodni.

10.8.1. Możesz w każdej chwili nie zawiadamiając „My.com” i bez podania uzasadnienie przerwać niniejsze Warunki w trybie jednostronnym i pozasądowym w drodze zaprzestania korzystania z Konta.

10.9 Jeżeli zgodnie z ustawodawstwem Twojego kraju nie wolno Ci korzystać z określonych rozdziałów lub serwisów witryny internetowej games.my.com, komputerowe gry on-line lub jeżeli istnieją inne ograniczenia prawne, w tym ograniczenia w związku z wiekiem lub dostępu do takiego oprogramowania, nie masz prawa korzystać z Serwisów gier. W takim przypadku ponosisz personalną jednoosobową odpowiedzialność za korzystanie z Serwisów gier lub stosownych rozdziałów i serwisów witryny internetowej games.my.com na terytorium Twojego państwa, naruszając lokalne ustawodawstwo.

10.10 Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Wellsa. Wszystkie spory, powstające w związku z niniejszymi Warunkami, podlegają obowiązkowemu uregulowaniu przedsądowemu stron, a w przypadku nie dojścia do zgody w trakcie procedury przedsądowej uregulowania sporów – uregulowaniu w sądzie odpowiednim do siedziby spółki „My.com”.

10.11 Spółka „My.com” może wprowadzać zmiany do niniejszych warunków bez wstępnego powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany niniejszych Warunków, które spółka „My.com” wprowadza w trybie jednostronnym, wchodzą w siłę w następny dzień po publikacji tych zmian na witrynie internetowej: http://legal.my.com/pl/games/tou . Zgadzasz się samodzielnie sprawdzać zmiany w Warunkach. Nie zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i/lub z ich zmienioną wersją nie stanowi podstawy dla niewykonania Tobą Twoich zobowiązań i nie przestrzegania ograniczeń, wprowadzonych niniejszymi Warunkami.

10.12 Rozumiesz i niniejszym wyrażasz zgodę na to, że dowolna Gra może zawierać efekty audio- i/lub wideo, które w określonych okolicznościach mogą doprowadzić do pogorszenia stanu fizycznego ludzi, skłonnych do epilepsji lub innych naruszeń układu nerwowego i niniejszym gwarantujesz, że nie cierpisz na takie schorzenia, w przeciwnym przypadku nie będziesz korzystać z gry. Uznajesz i zgadzasz się na to, że regularne długotrwałe (nieprzerywane) korzystanie z komputera może doprowadzić do pogorszeniu się stanu fizycznego, w tym do pogorszenia wzroku, skoliozy, różnym formom nerwicy, a także wywierać inny niekorzystny wpływ na organizm. Niniejszym gwarantujesz, że będziecie korzystać z gry tylko w ciągu rozsądnego okresu czasu, z przerwami na odpoczynek i że będziesz podejmować inne działania, wykonując zalecenia swojego lekarza.

10.13 Nieważność jednego lub kilku zapisów niniejszych Warunków, uznana w odpowiednim trybie i na podstawie decyzji sądu, nie skutkuje nieważnością Warunków w ogóle. Jeżeli jedno lub kilka zapisów niniejszych Warunków stają się nieważne w odpowiednim trybie, Strony zgadzają się wykonywać takie obowiązki, omówione w niniejszych Warunkach, które w najlepszy sposób odpowiadają tym obowiązkom, które mieli na myśli strony w chwili zawarcia niniejszych Warunków i/lub uzgodnienia ich zmian.

10.14 W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z realizacją porozumienia prosimy zwracać się do licencjodawcy pod adresem: Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, Królestwo Niderlandów, lub pocztą elektroniczną: legal@corp.my.com.

Tylko wersja niniejszego dokumentu w języku angielskim posiada moc prawną. Jakiekolwiek tłumaczenia dokumentu na inne języki są podane tylko dla Twojej wygody. 
Witamy na oficjalnej stronie bezpłatnej gry RPG online (gry online, mmorpg) «Legenda: Wojna Smoków». Przeglądarkowe gry RPG (rpg) nie wymagają wykupienia abonamentu ani instalacji specjalnych programów. Znajdujące się na tej stronie bezpłatne gry wykonane w technologii Flash (gry flash online) można swobodnie rozpowszechniać w celach niekomercyjnych.

© 2019 Mail.Ru LLC. Published by MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners
OWH | Ochrona danych | Serwis techniczny