Легенда: Наследие Драконов – бесплатная ролевая онлайн игра Regulamin gry  NastД™pna

Wersja 1.5 (22.02.2012)
 

Po pomyślnej rejestracji gracz kreuje swoją postać oraz otrzymuje pięć srebrnych monet. Za dalszy rozwój postaci odpowiedzialny jest wyłącznie gracz, który wykonuje misje (questy) oraz stacza z postaciami innych graczy lub też ze sterowanymi przez komputer bohaterami niezależnymi (NPC-ami) walki.
 
Po wygranej walce gracz otrzymuje premię w postaci punktów doświadczenia lub polepszenia jednej z cech postaci gracza; Poza tym gracz otrzymuje wirtualne pieniądze, służące jako środek rozliczeniowy w grze. 
 
Wirtualne pieniądze i przedmioty gracz zdobywa ponadto, wykonując misje i pokonując potwory.
 
Wirtualne pieniądze potrzebne są graczowi przede wszystkim do nabywania dóbr konsumpcyjnych (na przykład rozmaitych eliksirów) oraz na naprawę zbroi i broni. 
 
W grze zabronione jest:
 

§1. Pushing, przekazywanie i power leveling

 

 1. Pushing postaci gracza i power leveling
  Zabrania się wykorzystywania postaci, należących do jednego lub różnych graczy, w celu zwiększenia dobrobytu postaci.

   

 2. Rejestracja drugiej postaci gracza
  Zezwala się na posiadanie kilku postaci gracza po stronie ludzi i magmarów, przy czym postacie te nie mogą brać udziału w tej samej walce. Jeżeli gracz wykorzystuje postać jednej rasy wyłącznie po to, ażeby pushować innego gracza, na przykład poprzez aktywności, związane z nabywaniem wirtualnych pieniędzy i przedmiotów oraz późniejszym przekazywaniem ich pushowanej postaci, będzie to traktowane jako §1 a. Administracja gry zastrzega sobie w poszczególnych przypadkach prawo zażądania odszkodowania w formie brylantów.   

   

 3.  Korzystanie z innych postaci lub tworzenie nowych podczas blokady jednej z postaci gracza
  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zostało zablokowane konto gracza lub zabroniono mu użytkowania serwisu "Legenda: Wojna Smoków", zabrania mu się korzystania z innych posiadanych postaci lub zakładania nowego konta.

   

 4. Wykorzystywanie kolejnej postaci gracza w celach obejścia ograniczeń gry

   Zabrania się wykorzystywania kolejnej postaci gracza w celu obejścia ograniczeń gry. Do takiego wykorzystywania należy używanie amuletów wskrzeszenia, wykorzystywanie kolejnej postaci gracza do przeglądu lokacji oraz rejestracji kolejnej postaci gracza w celu obejścia banów na forum lub czacie.

   

   

 5. Zabrania się udziału w tej samej walce więcej niż jednej postaci, korzystających z tego samego komputera/laptopa. 

   

 

§2. Handel i Umowy
 

 1. Handel w grze Legenda: Wojna Smoków jest wolny. Obowiązujące ograniczenia: §1 Pushing i przekazywanie, §8 Wykorzystywanie błędów oprogramowania i bugów, §9 Naruszenie praw autorskich, §12 Przekazywanie lub wykradzenie, §13 Gold selling, §14 Oszustwo i §15 Niszczycielskie czyny w grze. 
 
§3. Obce oprogramowanie

 

Zabrania się korzystania z obcego oprogramowania w celu ulepszenia/automatyzacji możliwości gry (tzn. botów, cheatów). W szczególności nie jest dozwolone:

 1. Używanie postronnych programów do transakcji handlowych i usług reklamowych
 2. Używanie postronnych programów do zdobywania zasobów
 3. Używanie postronnych programów wspomagających walki

 

§4. Porozumienia dotyczące walki i zamierzona manipulacja walki

 

Zabrania się udziału w walkach, których wynik został uprzednio uzgodniony.

 

 •  Zabrania się wszelakich porozumień postaci w instancjach (np. Krystaliczne Jaskinie, Arena, Świątynia, Sale Tallaara), dotyczących przebiegu i wyniku walki. Porozumienia tego typu będą traktowane jako pushing. Odnosi się to do porozumień co do zwycięstwa i porażki pomiędzy walczącymi ze sobą drużynami, ale nie dotyczy taktycznych porozumień w ramach jednej drużyny. Pod przebiegiem należy rozumieć wszystko, co w jakikolwiek sposób może wpłynąć na przebieg walki. Szczególnie zabrania się porozumień z przeciwną drużyną, dotyczących: 

   

             a. Użycia pasów (slotów)
             b. Użycia błogosławieństw i innych buffów
             c. Użycia moroków i wierzchowców
             d. Wykonania misji, wyczynów oraz zbierania surowców

 

 • Zabrania się "walk nago" w eventach PvP, to znaczy przystąpienia do walki bez adekwatnego uzbrojenia (czyli przybycia na walkę w tylko jednej lub dwóch częściach uzbrojenia). Dotyczy to tylko zapowiedzianych w newsach eventach PvP.

   

 • Zabrania się walki z celowo wybranym, małowartościowym uzbrojeniem/bez uzbrojenia na polach walki. 

 

Poziom 3-4 Postacie mają obowiązek nosić przynajmniej trzy części uzbrojenia na polu walki.
Poziom 5-6 Postacie muszą nosić co najmniej cztery części uzbrojenia, przy czym jedna część uzbrojenia musi mieć "zieloną" wartość.
Poziom 7-8 Postacie muszą nosić co najmniej cztery części uzbrojenia, przy czym tylko jedna część może być "szara".
Poziom 9-10 Postacie muszą nosić co najmniej pięć części uzbrojenia, przy czym tylko jedna część może być "szara".
Poziom 11-12 Postacie muszą nosić co najmniej pięć części uzbrojenia i zabrania się noszenia "szarego" uzbrojenia.
Poziom 13-14 Postacie muszą nosić co najmniej sześć części uzbrojenia i zabrania się noszenia "szarego uzbrojenia.

Reguła ta nie dotyczy błogosławieństw i pasów, które nie są też obowiązkowe. Porozumienie w sprawie użycia pasów i błogosławieństw z przeciwną drużyną interpretowane jest jako §4b i stanowczo jest zabronione!

            e. Zabrania się wejścia na pole bitwy bez brania czynnego udziału w grze.

§5. Niedopuszczalny nick  

 

 1. Zabrania się używania w nicku postaci gracza nieprzyzwoitych wyrażeń lub obelg oraz rejestracji nicków o wymowie politycznej, rasistowskiej lub wskazującej na obce strony internetowe. W celu uniknięcia pomyłki zabrania się oprócz tego kopiowania lub modyfikowania nicków administratorów, strażników oraz innych graczy. 

   

 2. W nicku postaci dopuszczalne są tylko litery alfabetu łacińskiego, polskie znaki diakrytyczne, znaki "-" i "_" oraz cyfry. Cyfry nie mogą być umieszczane na początku nicku. Wszystkie nicki, które naruszają tę regułę, są zabronione.

 

§6. Obrażanie administratorów i innych graczy 

 

 1. Zabrania się obrażania administratorów gry, mentorów, strażników i wszystkich innych graczy oraz osób trzecich, także poza grą.

   

 2. Zabrania się wysyłania wiadomości lub prezentu z obelgami pod adresem odbiorcy oraz wysyłania listu lub prezentu, zawierającego niecenzuralne słownictwo.

 

§7. Naruszanie regulaminu gry, czatu oraz forum  

 

 

Zabrania się naruszania regulaminu czatu i regulaminu forum oraz regularnego i celowego lekceważenia tych regulaminów. Każdy gracz jest zobowiązany do informowania się co najmniej raz na 7 dni o aktualnym stanie regulaminu gry, czatu i forum.

 

§8.  Wykorzystywanie błędów oprogramowania i bugów

 

Zabrania się wykorzystywania błędów i bugów oprogramowania gry oraz przekazywania informacji dotyczących tych błędów osobom trzecim zamiast poinformowania o nich administratorów.
Zabrania się zatajania przed administracją faktu wykrycia jakichkolwiek błędów oprogramowania.

 

§9. Naruszenie praw autorskich

 

Zabrania się całkowitego lub częściowego przesyłania, przekazywania lub innej formy rozpowszechniania otrzymanego razem z grą oprogramowania oraz innych materiałów, chronionych prawem autorskim lub innymi prawami, bez zgody właściciela lub prawowitego posiadacza.

 

§10. Rozpowszechnianie niestosownych informacji

 

Zabrania się wszelkich form rozpowszechniania informacji, zawierających ewidentne seksualne treści (w różnych formach i przedstawienia i rozpowszechniania), którą są niestosowne dla osób niepełnoletnich.

 

§11.  Wzywanie do nielegalnych czynów

 

Zabrania się czynów lub też podżegania do czynów, zabronionych przez obowiązujące prawo, m.in. wzywania do obalenia prawomocnie wybranej władzy państwowej; czynów, związanych z nielegalnym rozpowszechnianiem środków odurzających lub aktywnością terrorystyczną; czynów, związanych z pornografią lub seksizmem oraz dyskryminacją ze względu na wiek, dyskryminacją religijną i wszelaką inną formą dyskryminacji.

 

§12. Przekazywanie lub wykradanie danych dostępu; Włamywanie się na cudze konta 

 

 1. Zabrania się wszelakiego (np. darmowego, za wirtualne lub realne pieniądze) przekazywania danych dostępu własnej postaci (loginu, hasła) innym graczom,

   

 2. Zabrania się wyłudzania od graczy haseł oraz wykradania danych dostępu innego gracza (hasła, adresu e-mailowego) do konta postaci w grze "Legenda: Wojna Smoków".

   

 3. Stanowczo zabrania się włamywania lub udziału we włamywaniu na konto innego gracza „Legendy: Wojny smoków"

   

 4. Zabrania się przekazania zarejestrowanej postaci w grze osobom trzecim.

 

§13. Uzyskiwanie finansowego profitu, nadużywanie usług  

 

 1. Zabrania się wymiany przedmiotów lub usług z „Legendy: Wojny smoków”, do których zaliczają się takie usługi serwisowe jak na przykład nabywanie wirtualnych pieniędzy, na realne przedmioty lub usługi. Zabroniona jest również wymiana przedmiotów lub usług z „Legendy: Wojny smoków” drogą pośrednią, wykorzystującą realne usługi serwisowe (MMOpay.com i serwis SMS), np. żądania od innej postaci gracza zapłaty za brylanty. Przedmioty i usługi w „Legendzie: Wojnie smoków” mogą podlegać wymianie wyłącznie na rzeczy lub usługi w grze.

   

 2. Stanowczo zabrania się próby sprzedaży lub kupna wirtualnych zasobów lub postaci za realne pieniądze.

 

§14. Oszustwo

 

Zabronione jest:

 

 

 1. Ogólnie:
  1. oszukiwanie graczy w celu uzyskania lub sprzedaży jakiegoś przedmiotu,
  2. wprowadzanie w błąd odnośnie stanu lub właściwości przedmiotu partnerów transakcji handlowej,
  3. oszustwo, wprowadzanie w błąd, zatajanie informacji przed administracją lub Klanem Strażników niezwrócenie pożyczonego przedmiotu,
  4. oszustwo, wprowadzanie w błąd, wypowiedziane w imieniu administracji,
  5. fałszowanie dowodów.

   

 2. Próba oszustwa zgodnie z §14 ust. 1 jest karalna.

 

 

§ 15. Niszczycielskie czyny w grze

 

Administracja zastrzega sobie prawo do nałożenia dowolnego rodzaju banu według własnego uznania za:

 

 1. nieuzasadnioną krytykę, wypowiedzianą lekceważąco wobec autorów "Legendy: Wojny Smoków"; obrazę godności administratorów, mentorów i strażników.
 2. publiczną wypowiedź, dotyczącą odejścia z gry.
 3. obraźliwe wypowiedzi skierowane pod adresem twórców świata Feo.
 4. wszelakie inne czyny, negatywnie wpływające na rozwój gry. 
   

Z powodu tych i innych naruszeń regulaminu gry mogą zostać graczowi (użytkownikowi) niezwłocznie i bez uprzedzenia wymówione, ograniczone lub całkowicie wstrzymane wszystkie usługi, związane z grą lub też projektem.
Jeśli postać znajduje się w lochach, na czas obowiązywania kary zostaną zablokowane wszystkie należące do odnośnego gracza konta.
 
Administracja zarządza grą i przebiegiem gry wyłącznie według swojego uznania. 
 
Jeżeli gracz (użytkownik) korzysta z usług, związanych z grą, robi to na własną odpowiedzialność i według zasady „tel quel” („jakie jest”), tzn. administracja nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za bezpośrednie lub pośrednie szkody wszelakiego rodzaju, mogące powstać po stronie gracza w związku z użytkowaniem gry i jej serwisu lub też w związku z niemożnością skorzystania z tychże usług.  
 
Administracja ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez uprzedniej zapowiedzi. Gracz zobowiązuje się do wertowania regulaminu pod kontem jego zmian co najmniej raz w tygodniu. Jeżeli gracz nie zaznajamiał się w zalecanych terminach z regulaminem lub po przeglądzie regulaminu (nowej wersji regulaminu) nadal korzysta z projektu, przyjmuje się, że gracz zaznajomił się z regulaminem (nową wersją regulaminu) oraz go zaakceptował. 


 
Witamy na oficjalnej stronie bezpłatnej gry RPG online (gry online, mmorpg) «Legenda: Wojna Smoków». Przeglądarkowe gry RPG (rpg) nie wymagają wykupienia abonamentu ani instalacji specjalnych programów. Znajdujące się na tej stronie bezpłatne gry wykonane w technologii Flash (gry flash online) można swobodnie rozpowszechniać w celach niekomercyjnych.
© 2006-2014. Powered by My.Com B.V.
Impressum | Ochrona danych